sak yant

สัก ยันต์, อาจารย์สัก, วิชาอาคม, ยันต์ทุกชนิด, ยันต์ตะกรุด, เสื้อยันต์, ผ้ายันต์ พระเครื่องง คงกรัพันชาตรี, ไสยศาสตร์, พุทธคุณ เกจิอาจารย์ พระฤษี108น สัตว์หิมพานต์ รามเกียรติ์

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ยันต์คงกระพัน

ยันต์คงกระพันชาตรี

Yant Kong Grapan


คาถาในตัวยันต์ก็คือ; ยันต์นี้ทำเป็นตะกรุดโทน
ใช้ทองหนัก๑บาท หรือ ๖สลึง - ลงแผ่นเงิน,ทอง,
นาาค หรือ ตะกั่วก็ได้ครับ คาถานี้เสก108คาบ
ลงแล้วเสกคาถาที่อยู่ใน ยันต์นั้น ๑๐๘คาบ

เขียนตามวิธีโบราณ

มติยาโย มโนยาติ มมตโน

มโมยาติ ตมตหจํ มจํจติ

มติติโจ มติจํม จํหโนติ

ตมตติ มติยาโนมโนย

ติมตํติโนมโน หสํมสํ

จติมติ ติจมติสํมสํ

ทโนติตมตติ

สักยันต์ในเวบ

 

blogger templates | Make Money Online